Karel Chytrák


ABC Lásky

    

Měj v úctě každého člověka, protože v něm žije Kristus.
Buď vnímavý ke každému – je to tvůj bratr a sestra.

 

O každém smýšlej dobře – o nikom nesmýšlej zle.
I v nejhorším člověku se pokus najít něco dobrého.

 

O druhých mluv vždy dobře – o bližních nikdy nehovoř zle.
Naprav křivdu způsobenou slovem.
Nebuď příčinou konfliktů mezi lidmi.

 

S každým hovoř jazykem lásky. Nezvyšuj hlas.
Neproklínej. Nezpůsobuj problémy.
Nezapříčiňuj pláč. Uklidňuj a projevuj dobrotu.

 

Odpouštěj všem a vše. Nepřechovávej v srdci hněv.
Vždy podej ruku ke smíření první.

 

Čiň vždy dobře bližnímu. Každému čiň dobro tak, jak chceš,
aby ho druzí činili tobě. Nepřemýšlej o tom, co má někdo udělat pro tebe,
ale o tom, co ty můžeš udělat pro druhé.

 

Aktivně pomáhej v utrpení. Ochotně přispěj útěchou, radou, pomocí, srdcem.

 

Pracuj poctivě, protože plody tvé práce používají druzí jako ty používáš plody jejich práce.

 

Zapoj se do života společnosti. Otevři se chudým a nemocným.
Poděl se o hmotná a duchovní dobra.
Snaž se vidět potřebné kolem sebe.

 

Modli se za všechny, dokonce i za nepřátele.

Renata Sofie
sandoors@atlas.cz


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0024:00:00