Karel Chytrák


Svižní dôchodcovia? V tomto majú navrch pred pomalšími rovesníkmi

    

Podľa rozsiahleho výskumu môžeme približne predpovedať dĺžku života u ľudí nad 65 rokov aj podľa rýchlosti chôdze.

Analýza rýchlosti chôdze preukázala, že tento faktor je dôležitým indikátorom kondície organizmu u starších ľudí. Samozrejme, pri takomto odhade je potrebné zohľadniť aj iné faktory.

Ide však o veľmi jednoduchý a praktický indikátor, ktorý dokáže zhruba posúdiť aj človek bez odborného vzdelania. Na prvý pohľad totiž vidno, či niekto kráča svižne a s ľahkosťou, alebo sa ledva vlečie z nohy na nohu.

 

Kalendárny vek nemusí zodpovedať biologickému

Nielen u starších ľudí je dôležitá fyzická aktivita. Trénovaný, aktívny človek, ktorý „neobsedí“  je totiž často zdravší a obyčajne aj spokojnejší. Fyzická aktivita má blahodárne účinky na celkové zdravie – tak fyzické, ako aj psychické a jej účinky sú doslova liečivé. Niet preto divu, že svižní ľudia majú predpoklad dožiť sa viac a práve chôdza je niečo, na čom je na prvý pohľad vidno celkovú aktivitu človeka. Pri chôdzi totiž nevyužívame len činnosť svalového a kostrového systému. Tento komplexný pohyb preverí aj funkciu dýchacieho či nervového systému a tiež kondíciu ciev.

Čím je človek starší, tým viac sa môže zvýrazňovať rozdiel medzi kalendárnym a biologickým vekom. A je fajn, ak je tento rozdiel čo najväčší v prospech priaznivejšieho biologického veku. Občas sa medzi nami nájdu vitálni dôchodcovia so zdravotnými parametrami štyridsiatnikov.

Meranie má limity

V praxi v ordinácii lekára nie je jednoduché zmerať rýchlosť chôdze, ktorá daného človeka vystihuje. Samozrejme, nie vždy kráčame rovnakou rýchlosťu, avšak odhliadnuc od situácie, kedy sa extrémne ponáhľame alebo sme extrémne unavení máme určitú preferovanú rýchlosť chôdze, ktorá je pre posúdenie dĺžky života relevantná.

Podľa vedeckej analýzy zverejnenej v magazíne JAMA analyzujúcej deväť štúdií, v ktorých boli skúmaní ľudia nad 65 rokov rýchlosť chôdze priamo napovedá o dĺžke života. Vedci analýzou údajov od 34 485 dospelých zistili, že ľudia s priemernou dĺžkou života kráčajú rýchlosťou cca 0,8 metra za sekundu. Tí, ktorí kráčali rýchlosťou meter za sekundu a viac sa dožili viac, než bola očakávaná dĺžka života s ohľadom iba na vek a pohlavie.

Iba jeden z ukazovateľov

Samozrejme, takéto meranie a z toho vyplývajúce závery majú svoje limity. Samotné meranie nie je nikdy úplne presné. Stephanie Studenski, spoluautorka štúdie a profesorka na University of Pittsburgh’s Division of Geriatric Medicine upozorňuje, že ide len o jeden z viacerých ukazovateľov celkovej kondície. Taktiež ak si pacienti budú vedomí o čo pri teste ide, môže ich to ovplyvniť pri snahe o rýchlejšiu chôdzu pri vyšetrení, než je pre nich bežná Preto je účinnejšie dlhodobejšie merať rýchlosť chôdze pacienta, čo však býva technicky komplikované.

Taktiež vyvstáva otázka, či rýchlosť chôdze určuje dĺžku života, alebo či zmenou rýchlosti chôdze dokážeme na dĺžku života priamo vplývať.  V každom prípade v každom veku je fyzický pohyb veľmi dôležitý a je častou chybou podceňovať jeho význam.

 

Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/644995/svizni-dochodcovia-v-tomto-maju-navrch-pred-pomalsimi-rovesnikmi/


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0024:00:00