Karel Chytrák


Výklad obrazů Tarotu na období od 3.12. do 9.12. 2018

    

Světlo v každém člověku – Světlo v každé bytosti.

Být sám sebou.

Odkládání sebe-zničujících vzorců.

Nové začátky.

Duchovní oheň, který osvětluje a spaluje všechno, co nejsme. Bez toho abychom byli sami sebou, bez přirozenosti, se těžko budeme posouvat radostně dál na své cestě a žít naplněný život.

Energie v tomto týdnu nás opět plně podporují v ještě hlubším poznávání sebe sama, podporují nás v odhalení všeho, kdy nejsme sami sebou, abychom tyto vzorce a přesvědčení o sobě již nechali shořet v duchovním ohni – ve světle pravdy.

Světlo dále pronikavě vstupuje do hlubokých, temných, skrytých a neznámých stránek osobnosti, které osvětluje, začleňuje, integruje a tím se stáváme celistvějšími a skutečnějšími, autentičtějšími.

Neustále je též kladen důraz na vylaďování a propojování ženské a mužské stránky v nás, protože spoluprácí těchto dvou principů dochází k reálnému – hmotnému projevu.

Proudící energie nás plně podporují v projevu svého pravého Já a to s důvěrou, že děláme a dělali jsme, vždy to nejlepší, co jsme znali, uměli a mohli dělat v dané rovině rozvoje našeho vědomí. Postupujeme dál a překonáváme nevyzrálé – neharmonické rysy naší osobnosti.

Začínáme si uvědomovat, že tím největším soudcem, kritikem a mravokárcem, který soudí sám sebe, jsme my sami. Nebuďme k sobě tolik přísní a kritičtí. Vesmír je velmi velkorysý, jelikož člověku odpouští jeho přečiny a nevyzrálé skutky už ve chvíli, kdy se své nesprávné postoje a jednání odhodláme změnit.  

Povstáváme z hlubin, uvolňujeme a osvobozujeme se od svého omezeného vidění a chápání světa a toho, oč v životě jde. Rozpouštěny jsou všechny formy hanby a sebepodceňování, mizí mentální a emocionální neschopnost a nestálost a dokonce mizí i strach ze smrti.

Vědomým odkládáním zbytků sebeničivých myšlenek, postojů i činů vstupuje Světlo až do našich zažitých nesprávných rodových vzorců, pročišťuje je a uzdravuje.

  • Rozjímejme ve svém nitru nad svými činy, skutky a rozhodnutími, jak mohu zlepšit své přesvědčení, postoje, názory a budoucí konání?
  • Co mohu zdokonalit, co může být zdokonaleno?
  • Neodsuzuji sebe nebo druhé za jejich činy?
  • Kde bych se měl nejprve věnovat důkladnému prozkoumání skutečností, a pak teprve jednat?
  • Probouzí se ve mně znovu nějaká moje část?
  • Uvědomuji si světlo a krásu uvnitř sebe i druhých?

Začínáme jasněji vidět, co je podstatné, čisté a ryzí a již se nestydíme za to, kdo jsme, nestydíme se, za své pravé Já, což nám i ve vztazích (citových i pracovních)přinese více lehkosti a svobody, ale i uvidění nových řešení, možností a příležitostí.

V tomto týdnu se bude také zvyšovat propojení a naladění člověka na další říše, jako je říše zvířecí, rostlinná i říše minerální (říše kamenů, nerostů).

Choďme hodně do přírody, propojujme se vědomě s krásou podzimu přecházejícího do zimy. Přijměme les jako svého úžasného pomocníka při sebereflexi, pro vyčištění mysli a načerpání energie.

A zkusme si dopřát i voňavé, slané koupele, sůl a voda pomáhají s očistou.

Živly tu máme pro tento týden všechny čtyři – Voda, Oheň, Země i Vzduch.

Z barev pak pomůže světlonce růžová a světlonce smaragdově zelená, jako pohlazení pro naše srdce. Dále tmavá tyrkysová, (hluboká petrolejová – hluboká očista na úrovni rodových linií), pro podporu síly Ducha zlatá a oranžová pro radostné prožívání.

Milujme se.

S láskou

Maat

Zdroj: https://martinamaat.cz


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0024:00:00