Karel Chytrák


Výklad obrazů Tarotu na období od 31.12.2018 – 6.1.2019

    

Nejvyšší forma umění je pěstování vztahu, vztahy jsou našimi největšími učiteli.

Muž a Žena v nás.

Citová zranění uzdravována láskou Zdroje – Uzdravování srdce

Zrychlení duchovního vývoje

Energie tohoto týdne nás opět vedou k většímu uvědomování si své mužské a ženské stránky uvnitř sebe a k jejich vylaďování a též k uvědomění toho, že vztah naší vnitřní ženy a vnitřního muže, je následně promítán i do našich vztahů vnějších.

Svádí-li ti dva (muž a žena) boj uvnitř nás, i navenek pak ve vztazích bojujeme. Je-li vnitřní muž potlačován a vnitřní žena dominuje nebo naopak je potlačována vnitřní žena, projevuje se to podobně i ve všech námi žitých vztazích.

Nalaďme se na své nitro a uvnitř sebe se spojme se svou vnitřní ženou a mužem.

  • Jak je vidíte? Jaká je Vaše vnitřní žena, jak na Vás působí? Je zdravě silná, šťastná, láskyplně přijímající, láskyplně dávající, vědoma si sama sebe?
  • A jak vnímáte, vidíte svého vnitřního muže?  Je silným a přesto citlivým ochráncem, podporovatelem a budovatelem? Jak se staví vnitřní žena k vnitřnímu muži a jak se staví on k vnitřní ženě?  Zeptejme se jich, co potřebují. A pojďme jim to dát.

Hluboká citová zranění, hluboká zranění srdce způsobená právě nepoznáním, nepochopením a zneužitím ženského a mužského principu, budou vytahována z hlubin podvědomí, aby mohla být pochopena, přeměněna a uzdravena silnými proudy světla a lásky.

Naše srdce jsou zalévána světelnou sílou a láskou Zdroje, abychom znovu pocítili vnitřní i vnější pocit bezpečí, štěstí, naplnění a mohli se navrátit do své plné síly, do celistvosti, harmonie, laskavé a moudré spolupráce muže a ženy a tím i do plně vědomé spolu-tvorby vlastní reality tady na planetě Zemi.

Jsme plně podporováni v dalším poznávání sama sebe, v dalším sebeodhalování, učíme se rozpoznat v sobě všechny jednotlivé složky uvnitř své osobnosti, abychom dokázali správně zpracovat překážky, bloky a omezení, které by nám dále bránili v tom, stát se celistvými a být sami sebou.

Držme si klobouky, , začínáme zrychlovat. Buďme k sobě shovívaví, soucitní, pečujme o sebe, o duši i tělo a nenechme se vystředit ze svého středu, ze svého nitra, kde je pokoj a mír vždy. Uvědomme si, že pokoj a mír začíná právě u nás, u nás v našem nitru.

Ze živlů v tomto týdnu je Voda v převaze, pak Země, Oheň, Vzduch.

Z barev nás podpoří modrá, červená, bílá, zelená a zlatá.

 

S láskou

Maat

 

Zdroj: https://martinamaat.cz/vyklad-obrazu-tarotu-na-obdobi-od-31-12-2018-6-1-2019/


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0024:00:00